Land clearing fact sheets

This page has land clearing fact sheets, which are put together by the Department of Land Resource Management.

They are available in English, Vietnamese and Khmer.

Land clearing

Read the general land clearing fact sheet - English, Vietnamese and Khmer PDF (2.1 MB).

Sensitive vegetation

English Thực vật Nhạy cảm ở Bắc Úc
(Vietnamese)
រុក្ខជាតិដែលងាយរងគ្រោដែនដីខាងជើង
(Khmer)
Mangrove forest PDF (442.6 KB)  Rừng đước/ Rừng ngập mặn PDF (360.4 KB) ព្រៃដើមកោងកាង PDF (320.5 KB)
Monsoon rainforest PDF (515.3 KB)  Rừng Nhiệt đới PDF (480.0 KB) ព្រៃរងទឹកភ្លៀងមូសុង PDF (475.2 KB)
Riparian vegetation PDF (736.2 KB)  Thực vật mọc ven sông suối PDF (772.6 KB) រុក្ខជាតិដុះនៅមាត់ទន្លេឬអូរ PDF (753.4 KB)
Sandsheet heath PDF (1.1 MB) Cây cỏ dại trên đất cứng ngập nước PDF (997.2 KB) សហគមន៍រុក្ខជាតិលើកំរាលខ្សាច់ PDF (1.0 MB)
Old growth forest PDF (313.4 KB) Rừng Già PDF (300.6 KB) ព្រៃស្តុក PDF (230.6 KB)

Vegetation management

English Quản lý Thảo mộc ở Bắc Úc
(Vietnamese)
ការគ្រប់គ្រងរុក្ាតិនៅដែនដីខាងជើងិន
(Khmer)
Regrowth management PDF (701.5 KB)Quản lý thực vật tái sinh PDF (697.0 KB) ការគ្រប់គ្រងការដុះឡើងវិញ PDF (672.5 KB)
Selective clearing PDF (227.1 KB) Khai hoang chọn lọc PDF (197.8 KB) ការកាប់ឆ្កាដោយអន្លើ) PDF (195.6 KB)
What is biodiversity PDF (797.8 KB) Đa dạng Sinh học là? PDF (782.8 KB) តើបាយអរដាយវ័រសីធី ជាអ្វី? PDF (553.7 KB)
Habitat loss and fragmentation PDF (182.2 KB) Vấn đề Môi trường sống bị Mất và bị Phân mảnh PDF (169.3 KB) ការបាត់បង់ និងការបែកខ្ញែកទីជំរក PDF (167.7 KB)
Buffers and corridors PDF (523.9 KB)Các Vành đai, Vùng đệm Thảo mộc Bản địa PDF (587.3 KB) តំបន់ទ្រនាប់ និងរបៀងរុក្ខជាតិម្ចាស់ស្រុក PDF (573.7 KB)

Last updated: 05 April 2018

Give feedback about this page.

Share this page:

URL copied!